Behandelingen

We bieden zowel ambulante zorg, als een opname in België en in het buitenland. Onze opnames kunnen gevolgd worden door een nazorgtraject op maat. Familie en/of naasten worden bij voorkeur betrokken in het proces van de cliënt, maar kunnen ook zonder de cliënt ondersteuning & hulp ontvangen.  

Ambulante behandeling

Wekelijkse of tweewekelijkse individuele en/of familiale therapiesessies onder begeleiding van een professioneel team.

Voor familie of naaste

Verslaving en/of mentale gezondheidsproblemen heeft niet alleen een impact op de cliënt maar ook op de omgeving. Het is daarom belangrijk dat ook familie & naaste de nodige hulp kunnen krijgen. 

Opname

Een opname in onze warme en huiselijke omgeving waar je omringd wordt door de beste zorgen.

Nazorg

Na een intensieve behandeling valt de overgang vaak zwaar. Bij Affect2U bieden we verschillende nazorg mogelijkheden om je stap voor stap te begeleiden naar een stabiel & onafhankelijk leven. 

Image

Vragen?

Bel de infolijn  

+32 (0) 480 67 40 18

van 7u tot 23u,
7 dagen op 7