Nazorg bij verslaving

Waarom nazorg? Herstel is een proces, geen happening.

Een verslaving is een manier om met het leven om te gaan. Hoe problematisch ook, het is niet hét probleem. Stoppen met gebruiken is stap één. Om clean te blijven, is er veel meer nodig dan een opname in ons verslavingscentrum.

Onze ambulante (groeps-) nazorg is gericht op:

01

De praktijk en de toepassing van de geleerde inzichten en instrumenten

Dit proces van ervaring in de realiteit start na de opname. De wereld is onvoorspelbaar en in het dagelijkse leven komen we stress en triggers tegen. Daarom is een therapeutische opvolging belangrijk. Reflecteren op het dagelijkse leven en een inzicht krijgen in wat er gebeurt, je emoties en gedrag doe je het best samen met een therapeut. Hij of zij steunt je in het maken van beslissingen die goed zijn voor je herstel. Terugvalpreventie en emotieregulatie, sociale vaardigheden en omgaan met stress zijn belangrijke aandachtspunten in het nazorgtraject van de verslavingszorg.
02

Een blijvende aandacht voor de diepere psychologische oorzaken

Terwijl je verder werkt met je sponsor, kunnen pijnlijke zaken uit het verleden of emoties naar boven komen. Dit kan overweldigend zijn. Een therapeutische ondersteuning en therapie zijn een waardevolle aanvulling in dit proces.
03

De versteviging en de handhaving van hetgeen je leerde tijdens je herstelproces

Image

Vragen?

Bel de infolijn  

+32 (0) 480 67 40 18

van 7u tot 23u,
7 dagen op 7