Wat is een dubbele diagnose?

Als iemand verslaafd is aan middelen of een gedrag en ook worstelt met een mentale stoornis, ADHD, autisme, een depressie, een angststoornis, enzovoort, dan spreken we over een dubbele diagnose.

Het gaat dus niet om twee of meerdere verslavingen, maar wel om de combinatie van een verslaving met een psychisch probleem.

Zo zien we bijvoorbeeld dat een alcohol- en drugsverslaving vaker samengaan met een depressie of een angststoornis. Andersom is het ook zo dat iemand die depressief is, een hoger risico loopt op een verslaving. Wie niet goed in zijn vel zit, probeert met alcohol, drugs, seks, … misschien in eerste instantie de symptomen te verzachten, maar kan zo in een vicieuze cirkel terechtkomen waarin de mentale stoornis en de verslaving elkaar in stand houden en versterken.

Op termijn heeft een dubbele diagnose een grote sociale en persoonlijke impact. Je functioneert niet meer op het werk of op school, verwaarloost je relaties, ondervindt fysieke problemen, enzovoort.

Hoe helpt Affect2U jou?

Vaak vertellen cliënten dat ze een dubbel-diagnose-label kregen. Bij een intake en een opname in ons verslavingscentrum doen wij altijd zelf een klinische screening. Het is immers moeilijk om een onderscheid te maken tussen de symptomen van de verslaving zélf en andere oorzaken. Veel symptomen die eigen zijn aan en het gevolg zijn van een verslaving en/of trauma’s worden met medicatie ‘onder controle gehouden’, maar zijn niet altijd nodig en kunnen afgebouwd worden waar aangewezen.

De eerste en belangrijkste stap is toegeven dat je een probleem hebt. Van zodra je over die moeilijke drempel stapt, staat er een multidisciplinair team, met veel ervaring in de verslavingszorg, klaar om je te begeleiden.

We zoeken samen naar de voor jou meest gepaste oplossing. Je kan ambulant geholpen worden, of kiezen voor een opname in onze huiselijke omgeving. 

Herstellen is een werkwoord. Je moet er blijvend aandacht voor hebben en er – samen met anderen – aan werken. Affect2U heeft me geen garantie kunnen geven op ‘nooit meer gebruiken’ maar wel heel veel hulpmiddelen om dit te kunnen realiseren.

Image

Vragen?

Bel de infolijn  

+32 (0) 480 67 40 18

van 7u tot 23u,
7 dagen op 7