Traumabehandeling

- Van stigma naar hoop en nieuw leven -

The Journey inwards is een diepgaande trauma verwerking therapie voor al wie wil werken aan de impact die hij/zij ervaart na traumatische gebeurtenissen.

In het volledige programma van 9 weken gaan we intensief in op 9 thema’s die mensen ervaren ten gevolge van trauma.

Hulp vragen is geen teken van zwakte,
maar een teken van moed en zin in verandering.

Wat zijn trauma's?

Traumatische gebeurtenissen kunnen een diepe invloed hebben op je leven en je emotioneel-psychosociaal functioneren ernstig beïnvloeden.

Wie een trauma heeft meegemaakt, gaat na de gebeurtenis eerder leven vanuit zich te beschermen tegen de buitenwereld (om herhaling te voorkomen) en connectie vermijden. Hierdoor raak je geïsoleerd in het leven, mijd je connectie met mensen en zijn gevoelens van depressie aanwezig.

Een trauma is niet de gebeurtenis op zich, maar wel de gevolgen door de impact van de gebeurtenis (G. Maté): de nasleep van een traumatische gebeurtenis kan zeer heftig zijn.

traumacentrum De Breem

Soorten trauma's

Traumacentrum Vosselaar

Shock trauma

Een ernstige gebeurtenis die (meestal) maar éénmaal in het leven voorkomt zoals een ernstig auto-ongeval, verkrachting, aardbeving, aanslag, beroving, …

Transgenerationele trauma

Trauma’s die worden doorgegeven van generatie op generatie (bv. Holocaust).

Ontwikkelingstrauma

Traumatische gebeurtenissen in een dysfunctioneel gezin bv. geweld, scheiding, emotionele/fysieke verwaarlozing, incest …

Symptomen van trauma's

Onverwerkte trauma symptomen kunnen voorkomen op alle leeftijden en zijn erg persoonsgebonden. De herinneringen kunnen sporadisch of veelvuldig en ongewild in het bewustzijn verschijnen.

In veel gevallen hebben de symptomen te maken met angst of paniek. Maar ook stemmingssymptomen zoals het niet meer ervaren van vreugde, boosheid of agressie. Dit gaat dikwijls gepaard met (fysische) klachten:

 • Nachtmerries en moeite hebben met in- of doorslapen;
 • Prikkelbaarheid en woede-uitbarstingen;
 • Roekeloos of zelfdestructief gedrag;
 • Concentratieproblemen en flashbacks;
 • Altijd waakzaam zijn (hypervigilant);
 • Isolement en vermijdingsgedrag;
 • Moeite hebben met het ervaren van (positieve) emoties;

Je kunt hierbij vaak het gevoel hebben dat je niet meer in je eigen lichaam zit, maar alles ervaart alsof je jezelf van buitenaf ziet. Dit noemen we de-personalisatie. Maar je kunt ook het gevoel hebben alsof je omgeving niet echt is. Dit noemen we de-realisatie.

Denk nooit dat je alleen staat,
iedereen heeft een trauma ervaring

Hoe verwerk je een trauma?

Het leven na een traumatische gebeurtenis kan gevuld zijn met angsten, paniek, sociaal isolement, wrok en woede-uitbarstingen, wantrouwen, slaapstoornissen, concentratiestoornissen, geheugenstoornissen, verhoogde alertheid, impulsiviteit, …

Iedereen gaat op een verschillende manier een trauma verwerken. Zo zijn er mensen die na de gebeurtenis gelijk rust nemen om te herstellen en therapie starten om zaken te verwerken en opnieuw te leren ‘leven’. Anderen gaan echter op ‘overlevingsstrategieën’ vertrouwen of trachten de emoties ten gevolge van trauma niet te voelen; emoties worden ‘gedempt’ op verschillende manieren:

Al deze manieren eindigen uiteindelijk op een desdanig negatieve manier dat iemand hulp gaat zoeken; rock-bottom of burn-out, zelfmoordpoging.

Het doel van de therapie trauma verwerken is opnieuw het leven in eigen handen kunnen nemen, sprankels hoop voor de toekomst voelen en tools hebben om een gelukkig leven te kunnen leiden. Om op die manier de weg naar destructief gedrag, co-dependency en verslavingsproblematiek te kunnen vermijden.

Een trauma is een heel individuele en intieme ervaring,
en kan niet vergeleken worden met wat anderen meemaakten;
het gaat om JOUW ervaring en JOUW wens om terug gelukkig te zijn.

Opname criteria trauma centrum

Bij interesse in een opname, gelieve contact op te nemen.

Komt niet in aanmerking; o.a. psychoses, schizofrenie, anorexia nervosa. Bij intake wordt via klinische screening bekeken of u in aanmerking komt.

Schaamte is universeel,
laat het je toekomst niet bepalen

trauma behandeling

The journey inwards

Team

 • 3 Klinisch psychologen (erkend en aangesloten bij de Belgische Federatie van Klinisch Psychologen),
 • 3 Ervaren counselors
 • Ervaringsdeskundige avond en weekendbegeleiders
 • Extern verbonden psychiater en artsen
 • Trauma psycholoog

Accommodatie

Gedeelde kamers met en-suite badkamers

Single room mogelijk mits opleg (mogelijkheid is afhankelijk van bezetting)

Behandelprogramma

 • Max. 15 cliënten (vanaf 18 jaar)
 • Verblijf van minimaal 4 weken
 • Groep sessies van 9u tot 15-16u + avondactiviteiten
 • Persoonlijk werkboek en schrijfopdrachten
 • 2 Individuele sessies/week
 • Familietherapie; wekelijkse sessies (met en zonder cliënt)

Gedurende 9 weken wordt er dieper ingegaan op 9 verschillende thema's:

1. Resentments (wrok)
2. Shame & guilt (schaamte & schuld)
3. Fears (angsten)
4. Relationships & sexuality (relaties & seksualiteit)
5. De kenmerken ACoA traits (impact van opgroeien in een dysfunctioneel gezin)
6. Toxic childhood stress: attachment styles
7. Toxic childhood stress: ACE's
8. Grief (rouw)
9. self abuse & self compassion (zelf misbruik & compassie)

Therapieën

bottom-up en top-down therapieën: cognitieve gedragstherapie, gestalttherapie, traumatherapie, art therapy en trauma-release Group.

In combinatie met:

Yoga, sport en nutrition, meditatieve wandelingen, fitness en sauna, fietsen, weekend-outing,...

De behandeling is steeds op vrijwillige basis

therapie trauma verwerken
trauma centrum kamer
Image

Vragen?

Bel de infolijn  

+32 (0) 480 67 40 18

van 7u tot 23u,
7 dagen op 7