Behandelprogramma's

Een residentiële opname in een huiselijke omgeving

Op ons advies en/of naar jouw wens kan je kiezen voor een opname in onze gezellige en huiselijke omgeving. Zo vergroot je de slaagkans dat je kan stoppen met je verslaving. Een opname start met een maand en kan verlengd worden na advies of op jouw vraag. Wij adviseren een totaalbehandeling van acht weken en de nodige nazorg. 

Ons residentieel programma omvat verschillende therapeutische programma’s:

Harbour House

Het basisprogramma:
28 dagen opname

The Journey Inwards

Trauma en verslaving

Zuid-Afrika

Een opname in de partnerkliniek

28 dagen opname Harbour House (basisprogramma)

In een familiale sfeer, met maximaal 14 bewoners, maak je kennis met het concept 'verslaving en emotieregulatie'. We vertellen je hoe het bij jou werkt en waarom je niet kon stoppen, ook al had je de beste intenties. Je leert in ons behandelcentrum hoe je blijvend en zonder medicatie een nuchter en gelukkig leven kan opbouwen.

In de verslavingszorg gaan we ervan uit dat iedereen die niet gebruikt zijn leven in handen kan leren nemen en gaan dus samen met jou aan de slag. Actief herstellen geeft hoop en een toekomstperspectief, een gevoel dat je niet hebt als je je de gevangene voelt van drugs, alcohol of van een andere verslaving.

Harbour House richt zich op 

  • detox (fysieke ontwenning)
  • begrijpen wat verslaving is 
  • hoe het jou en je omgeving in zijn greep houdt
  • emotieregulatie
  • gezonde communicatie 
  • hervalpreventie


Connecteren met fellows of mensen met gelijkaardige ervaringen is een belangrijke manier om clean te kunnen blijven. We besteden er dan ook veel aandacht aan. Je moet het alleen doen, maar je kan het niet alleen.

Tijdens de behandeling is er voldoende aandacht voor jouw familie en/of partner tijdens individuele en familiesessies. 

Na 28 dagen adviseert het klinische team jou of je verder kan met ambulante nazorg, secondary care of een verlenging van de primary care. Een verslaving mag dan voor iedereen hetzelfde zijn, maar elke persoon is anders. Jouw persoonlijke verhaal bepaalt wat de beste optie is voor jou. 

afkickkliniek Antwerpen

Fotogallerij Harbour House

Trauma en verslaving: The Journey Inwards

Een verslaving komt niet alleen. Meestal is er sprake van een dubbele diagnose of comorbiditeit (bijvoorbeeld een depressie, angststoornis, ADHD, autisme) en een onderliggend trauma. Heftige gebeurtenissen zoals de scheiding van je ouders als kind, opgroeien in een gezin met alcoholisme, pesterijen, niet gezien zijn door mensen die belangrijk voor je waren tijdens je opgroeien, kunnen als traumatisch ervaren zijn. Ze hebben een niet te onderschatten emotionele, sociale en mentale impact op mensen. Gebruiken en een verslaving verdoven de pijn die we niet willen voelen.

Wie clean wordt, kan al deze oude pijn en emoties terug gaan voelen. Dit is een groot risico op herval als je niet weet hoe je hiermee moet omgaan of als je je impulsen en gedrag hier niet goed op kan afstemmen.

In een prachtige bosrijke omgeving krijg je via individuele en groepstherapie de juiste instrumenten om aan de slag te gaan. Je ontdekt je eigen mogelijkheden in een veilig, discreet en professioneel kader. We hechten belang aan een kleine groep (maximum 15) zodat er ruimte is voor een continue zorg en emotionele aandacht.

Jouw familie en/of partner worden begeleid tijdens individuele, familie- en groepssessies in ons behandelcentrum.

Voor wie is The Journey Inwards?

  • Iedereen die het Harbour House programma (in Hoboken) afrondde en aan de onderliggende problematiek en trauma’s wil werken om langdurig clean te blijven.

  • Iedereen die al clean is en aan de onderliggende problemen zoals trauma’s, een depressie of een burn-out wil werken vanuit het besef dat daar de voeding ligt voor herval.

  • Iedereen die aan de onderliggende problemen zoals trauma’s, een depressie of een burn-out wil werken, zonder dat er sprake is van een verslaving.

  • Vanuit de intake kan beslist worden dat je direct in dit programma wordt toegelaten maar dit kan enkel vanuit een klinische intake met een indicatie.

Een opname in Zuid-Afrika (partnerkliniek)

Onze partnerklinieken in de buurt van Kaapstad, Zuid-Afrika, bieden aan onze cliënten eenzelfde programma aan als onze primary care. De familie en/of partner van de cliënt behandelen we van hieruit op dezelfde manier als iemand die hier is opgenomen. Voor een optimaal resultaat raden we het programma ‘The Journey Inwards’ te volgen bij terugkomst, al is dat geen voorwaarde en bekijken we welke nazorg voor jou het beste is na je behandeltraject in Zuid-Afrika.

Image

Vragen?

Bel de infolijn  

+32 (0) 480 67 40 18

van 7u tot 23u,
7 dagen op 7