Hulp voor familie en partner van een verslaafde

Affect2U behandelt een verslaving als een familieziekte. Niet alleen de cliënt met de verslaving heeft hulp nodig, maar ook de familie en/of partner.

Een verslaving is destructief voor het hele gezin, de partner, broer en zus die dichtbij de verslaafde leeft. Het leidt tot (psychische) problemen, slaapstoornissen, angsten, depressies, relatieproblemen en mogelijk posttraumatische stressstoornissen (PTSS). 

De impact is enorm groot en wordt helaas vaak onderschat, geminimaliseerd of gewoonweg niet gezien en erkend.

De problemen verdwijnen zelden zomaar bij partner en familie als hun geliefde behandeld wordt. Educatie en therapie zijn nodig om te herstellen en om terug te kunnen functioneren. 

Wij erkennen de nood en de behoefte aan betrokkenheid in het herstel. Van zodra een opname of een behandeling start, betrekken we de familie en de partner via individuele therapie, familie- en/of relatietherapie en voordrachten tijdens familiegesprekken.

Elke partner en elk familielid is ook van harte welkom als de verslaafde zelf (nog) geen behandeling wil.